Centrálnym bodom námestia je fontána so sochou slávneho rytiea Rolanda, ktorý podľa povesti v Bra-tislave dlhší čas prebýval.